Aksel Ringvold, Hilti: “Man måste engagera sig på individnivå för att alla ska känna närhet och ägarskap”

Aksel Ringvold

Hur ser du på chefens roll i olika länder och utvecklingen över tid? Mitt intryck är att chefens roll har blivit mindre hierarkisk och att förändringen har gått ganska fort. När jag började jobba för 20 år sedan, var strukturen fortfarande ganska strikt hierarkiskt. Sedan upplever jag en stor skillnad mellan olika länder. I Skandinavien […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan