AD 2014 nr 9: avskedande av arbetstagare med djupa och långvariga samarbetssvårigheter

En kvinna som arbetade på en vårdcentral avskedades. Kvinnans fackförbund ansåg att avskedandet inte var lagligen grundat och att det skulle ogiltigförklaras. Arbetsgivaren menade bl.a. att kvinnan hade uppvisat återkommande och djupa samarbetsproblem, att hon har brustit i bemötandet av patienter samt vägrat att utföra arbete. Dessutom gjordes gällande att hon agerat felaktigt vid registrering […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan