AD 2014 nr 3: Uppsägning av onykter arbetstagare som inte vill medverka i behandling

En arbetstagare hade vid flera tillfällen varit onykter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kopplade in en läkare som gjorde bedömningen att arbetstagaren behövde läggas in för avgiftning på beroendeklinik. Arbetstagaren var dock inte intresserad av en sådan behandling. Däremot gick han med på att slumpmässiga provtagningar skulle ske. Arbetsgivaren klargjorde även att man i fortsättningen krävde total […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan