AD 2014 nr 26

En arbetstagare, som varit anställd hos samma arbetsgivare i snart 40 år, sades upp på grund av personliga skäl. Två år före uppsägningen hade arbetstagaren diagnosticerats med sömnapné. Arbetstagarens fackförbund gjorde gällande att arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till diskriminering och att saklig grund för uppsägningen inte förelegat. Bolaget bestred att arbetstagaren diskriminerats och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan