AD 2014 nr 24

Ett köksbiträde avskedades för att ha gjort felaktiga kassaregistreringar vid nio tillfällen. Förbundet bestred att det varit arbetstagaren som gjort de felaktiga registreringarna och menade att grund för avsked inte förelåg. Inledningsvis konstaterade AD att det visserligen fanns ett tidssamband mellan arbetstagarens instämplingstider och tidpunkten för de aktuella kassaregistreringarna och att detta talade för att […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan