AD 2013 nr 64 – Lönediskriminering?

Kvinnan väckte talan vid Arbetsdomstolen och hävdade att hon hade utsatts för lönediskriminering på grund av sitt kön och sin ålder. Hon krävde att arbetsgivaren skulle utge mellanskillnaden mellan hennes lön och den lön den nyanställde mannen hade fått samt diskrimineringsersättning om 125 000 kronor. Arbetsdomstolen avslog kvinnans yrkanden. Domstolen konstaterade att mannen hade mer […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan