AD 2013 nr 4 – Fråga om tillämpning av LAS på delägare

AD konstaterade, att det i mindre företag typiskt sett inte kan finnas mer än en person med företagsledande ställning. Det aktuella företaget hade ca åtta anställda, vilket i sig talade för att bara VD:n var undantagen från LAS. AD ansåg dock, att bolagets ursprungliga hälftenägare i praktiken hade haft samma inflytande i företaget även efter […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan