9 områden där Internet of Things förväntas generera mest värde

The Internet of Things

Det har redan pratats om ”Internet of things” (IoT) under ett antal år. I korthet handlar det om att fysiska objekt utrustas med sensorer som i sin tur genererar data till olika nätverk. Redan idag har tekniken stor inverkan inom områden som tillverkning, logistik och distribution. Utmaningarna och möjligheterna är i det närmaste oändliga. McKinsey […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan