67-årsregeln strider inte mot direktivet om likabehandling i arbetslivet

Domstolen beslutade, att vilandeförklara målet och begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan som EU-domstolen hade att pröva var, om 67-årsregeln  innebar en otillåten åldersdiskriminering enligt direktivet om likabehandling i arbetslivet. EU-domstolen konstaterade inledningsvis, att 67-årsregeln utgör en särbehandling på grund av ålder. En sådan särbehandling ska dock inte utgöra diskriminering, om särbehandlingen på ett objektivt […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan