5 utmaningar som HR behöver adressera under 2015

top 5 charts

Det globala ledarskapsföretaget Conference Executive Board (CEB) som bland annat driver nätverk med seniora chefer i ett antal länder har identifierat fem utmaningar HR står inför. De menar att många HR-funktioner arbetar på ett sätt som inte är anpassat till de nya förutsättningarna på talangmarknaden. För att skapa en HR-funktion som går i takt med […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan