4 steg för att lyckas på talangmarknaden

1. Optimera ert Employer Value Proposition, EVP, så att det inbegriper aspekter som mening, värderingar och kultur. Unga talanger vill ha en arbetsgivare som de kan identifiera sig med. Dessutom kommer det att leda till en högre grad av differentiering. 2. Stimulera innovation, delaktighet och socialt ansvar. Unga människor vill både utvecklas själva och vara […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan