Personliga kontakter är den vanligaste rekryteringskanalen – och den rekryteringskanal som fungerar bäst

Rekryteringsenkäten omslag

De flesta företag, stora som små, föredrar att rekrytera personer de känner eller redan har en kontakt med. Det bekräftas av en stor mängd studier, bland annat Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät från 2014. Enligt enkäten är rekrytering via informella kontakter och nätverk den mest använda rekryteringskanalen. Och det är också den rekryteringskanal som företagen är […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan